Achttien Amsterdamse kinderboerderijen hebben hun handtekening gezet onder afspraken die het dierenwelzijn op hun terreinen moeten behouden en verbeteren. De afspraken gaan verder dan de bestaande eisen voor dierenwelzijn. Ook De Werf ondertekende deze belangrijke overeenkomst.

De deelnemende kinderboerderijen zorgen samen voor ruim 1700 dieren. Met de afspraken is geregeld dat de dieren ruime huisvesting hebben waarin ze hun natuurlijke gedrag kunnen laten zien. Ook leven groepsdieren altijd samen met soortgenoten. Daar waar nodig worden de dierverblijven hierop aangepast. Ook wordt er geïnvesteerd in het opleiden van de dierverzorgers.

"Door onze kennis over dierenwelzijn samen te brengen hebben we richtlijnen en kwaliteitseisen kunnen opstellen die vanaf nu voor alle deelnemende kinderboerderijen gelden. We zijn er enorm trots op dat we onze handtekening hebben kunnen zetten onder afspraken die uitgaan van de huidige tijdgeest. Een overeenkomst als deze is bij ons weten uniek in Nederland”, aldus Gitta Bessem, woordvoerder namens de kinderboerderijen en voorzitter van Kinderboerderij De Werf.

De bestaande eisen voor dierenwelzijn gingen naar de smaak van de kinderboerderijen niet ver genoeg. Gitta Bessem: “Die bestaan vooral uit enkele wettelijke regels over wat er minimaal aan verzorging en ruimte geboden moet worden. Wij willen recht doen aan het natuurlijke gedrag van dieren en het goede voorbeeld geven hoe je met dieren omgaat. De beschikbare ruimte, kennis en budget op een kinderboerderij worden nu bepalend voor het aantal dieren dat er gehouden wordt."

Download de volledige tekst van de overeenkomst (pdf bestand).

Publiceren op LinkedIn
Delen op Facebook
Tweet deze webpagina
deel dit op: